Αίτνα 27-28/02/2017

03-01-2017 19:41 / 1593 προβολές
Αίτνα 27-28/02/2017

Εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο από την έκρηξη της Αίτνα στην Σικελία στις 27-28/2/2017

Πηγή βίντεο: Weather Sicily/Marco Glasso

Πηγή φωτογραφιών:  Severe Weather Europe&Weather World/Nature