Βίντεο αμμοθύελλας στο Broken Hill της Αυστραλίας

03-03-2017 19:00 / 1178 προβολές
Βίντεο αμμοθύελλας στο Broken Hill της Αυστραλίας

Εντυπωσιακό βίντεο αμμοθύελλας στο Broken Hill  της Αυστραλίας

Πηγή: Severe Weather Turkey/clunesley