Όροι χρήσης για την κάμερες του Forecastweather.gr

11-29-2016 11:00 / 983 προβολές

Η υπηρεσία και το περιεχόμενο που παρέχεται από την παρούσα σύνδεση/ανταπόκριση συνιστούν πρωτογενές υλικό και αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας των ιστοτόπων forecastweather.gr και mpafi.gr, διέπονται δε και προστατεύονται από την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Η χρήση της παρούσας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του forecastweather.gr και γίνεται σύμφωνα με αυτούς.

Απαγορεύεται ρητά, η εν όλω ή εν μέρει πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φόρτωση, μετάδοση ή διανομή, με οποιονδήποτε τρόπο, της υπηρεσίας και του περιεχομένου που παρέχεται από την παρούσα σύνδεση/ανταπόκριση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών/διαχειριστών του forecastweather.gr.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αναμετάδοση της πληροφορίας που διατίθεται από την παρούσα σύνδεση/ανταπόκριση, με όποια μορφή και αν αυτή διατίθεται (κείμενο, υπερσύνδεσμο, εικόνα, ήχο, video, κλπ.), με απαραίτητη προϋπόθεση την αναγραφή της πηγής προέλευσής τους από το forecastweather.gr. Ειδικότερα, για την αναμετάδοση της πληροφορίας μέσω τρίτου δικτυακού τόπου, ο διαχειριστής του θα πρέπει να ενσωματώνει σε προφανές σημείο υπερσύνδεσμο στον πρωτογενή δικτυακό τόπο forecastweather.gr, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην συνάγεται ότι ο πρωτογενής δικτυακός τόπος αποδέχεται ή εγκρίνει το έργο ή τη χρήση για την οποία προορίζεται η πληροφορία. Η μετάδοση του περιεχομένου μέσω απλού γραπτού κειμένου, εικόνας, video, αρχείου ήχου, ή οποιουδήποτε άλλου αρχείου ή πληροφορίας, θα πρέπει να γίνεται αυτούσια όπως αυτή παρέχεται από το

αυτόματο σύστημα του πρωτογενούς δικτυακού τόπου και σε κάθε περίπτωση να φέρει την επιγραφή ή τη διατύπωση ότι προέρχεται από το δικτυακό τόπο forecastweather.gr. Σημειώνεται ότι η δέσμευση της αναφοράς στην πηγή ισχύει και δεσμεύει αναδρομικά όλους όσους καθίστανται παραλήπτες, αναπαραγωγείς ή αναμεταδότες της πληροφορίας μέσω τρίτων.

Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ. ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των ανωτέρω κατά παράβαση των παρόντων ή των όρων χρήσης του forecastweather.gr επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 “περί πνευματικής ιδιοκτησίας”, του Π.Κ., και του άρθρου 60 του Α.Κ., ως και άλλων, ειδικότερων νόμων.