Βίλια Αττικής

Ιδιοκτήτης κάμερας:
Βίλια Αττικής

Η κάμερα φιλοξενείται από το ξενοδοχείο Hotel Idillion και χορηγός της κάμερας είναι η εταιρεία GK Color