Βουνοχώρι Καβάλας

Ιδιοκτήτης κάμερας: Γιάννης Ζάχαρης
Βουνοχώρι Καβάλας