Γέρακας

Ιδιοκτήτης κάμερας: Ευθύμιος Γάλλος
Γέρακας

Η κάμερα δείχνει Β.ανατολικά του Νομού Αττικής προς το Όρος της Πεντέλης.Υψόμετρο 220μ