Καρπενησί δυτικά

Ιδιοκτήτης κάμερας:
Καρπενησί δυτικά