Κυπαρισσία 3

Ιδιοκτήτης κάμερας:
Κυπαρισσία 3

Η κάμερα είναι ευγενική χορηγία του Ξενοδοχείου Anilio Plaza http://www.anilioplaza.gr/en/