Λίμνη Πλαστήρα

Ιδιοκτήτης κάμερας:
Λίμνη Πλαστήρα

Η κάμερα είναι χορηγία του Ξενώνα Χρυσοπέλεια και Φιλοξένια στην Λίμνη Πλαστήρα. Η κάμερα εκπέμπει από τον ξενώνα Χρυσοπελειά. 

Χορηγοί: http://www.xrisopelia.gr/ και http://www.filoxenia.4ty.gr