Νεραιδοχώρι

Ιδιοκτήτης κάμερας:
Νεραιδοχώρι

Η κάμερα βλέπει την Οροσειρά της Πίνδου.