Νευροκόπι Δράμας

Ιδιοκτήτης κάμερας: Γιούσιος Άγγελος
Νευροκόπι Δράμας

Η κάμερα δείχνει την Πλατεία του Νευροκοπίου της Δράμας.