Ορεινή Ναυπακτία

Ιδιοκτήτης κάμερας:
Ορεινή Ναυπακτία

Η κάμερα είναι τοποθετημένη στο χωριό Αμπελακιώτισσα και είναι χορηγία του Ξενώνα Δρυάδες. Η κάμερα βλέπει την κορυφή Τσεκούρα στα 1.763μ από τον Ξενώνα Δρυάδες όπου είναι στα 900μ. http://www.dryades-xenonas.gr/