Περτούλι Τρικάλων

Ιδιοκτήτης κάμερας:
Περτούλι Τρικάλων

H κάμερα φιλοξενέιται από την Villa Φιλοκώστα.