ΣΕΡΙΦΟΣ ΛΙΒΑΔΙ

Ιδιοκτήτης κάμερας:
ΣΕΡΙΦΟΣ ΛΙΒΑΔΙ

Η κάμερα βλέπει το Λιμάνι της Σερίφου.Ανανεώνεται ανα 1 λεπτό. Η κάμερα είναι χορηγία του 

Yacht Club. Ευχαριστούμε θερμά τον Ιδιοκτήτη Γιώργο Νικολάου  για την ευγενική χορηγία.