Τήνος Λιμάνι 2-Μαρίνα

Ιδιοκτήτης κάμερας:
Τήνος Λιμάνι 2-Μαρίνα

H κάμερα είναι χορηγεία της TINOS SECURITY.